Splaiul Independentei, 313 0214029302
Splaiul Independentei, 313 0214029302

Centrul de Cercetare Consulting și Asistență Tehnică în Ingineria Materialelor și Sudare

Centrul UPB-CAMIS desfășoară activități de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) în domenii ca: tehnologii Industria 4.0, fabricație digitală, fabricație aditivă (printare 3D), inspecția calității produselor industriale, control nedistructiv, imagistică industrială, realitate augmentată în inginerie, tehnologii și prelucrări, tehnologii speciale, managementul calității, tehnologii de sudare si procedee conexe. Avem o bogată experiența (din anul 1993) în coordonarea și implementarea proiectelor CDI, atât cu finanțare internaționala, cât și cu fonduri naționale.

Director centru:

Prof.univ.dr.ing Catalin Gheorghe Amza

Contact:

contact@camis.pub.ro

www.camis.pub.ro 

Centrul de Cercetare, Consultanţă şi Pregătire privind Managementul şi Ingineria Intreprinderilor Industriale Virtuale

 În cadrul Centrului de Cercetare PreminV desfășurăm activități de cercetare și inovare în concordanță cu temele prioritare definite la nivel național și internațional.  Împreună cu  partenerii noștri din domeniul ingineriei derulăm proiecte interdisciplinare pentru identificarea unor soluții inovative aplicabile în industrie. Începând cu anul 2002 au fost implementate proiecte în domeniile: CAD/CAM/CAE, Fabricație Aditivă, Realitate Virtuală, Realitate Augmentată.

Director centru:

Prof. dr. ing. Costel Emil COTEȚ

Contact:

costel.cotet@upb.ro

www.preminv.org

Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată

CENTRUL DE CERCETĂRI DE MECANICĂ APLICATĂ desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, expertiză, consulting, instruire şi formare continuă în următoarele domenii:încercări de materiale metalice, plastice şi compozite, în regim static şi dinamic de solicitare; fabricarea aditivă şi testarea materialelor polimerice;modelarea şi simularea comportării şi deteriorării materialelor; evaluarea comportamentului structurilor de rezistenţă prin aplicarea unor metode experimentale cum ar fi: tensometria electrică rezistivă, fotoelasticitatea, corelarea digitală a imaginilor etc.; evaluarea stărilor de tensiune şi deformaţie şi stabilităţii structurilor, prin analize cu elemente finite, utilizând programe specializate; studii de dinamica rotorilor, vibrodiagnoze pentru maşini şi utilaje; proiectarea şi calculul de structuri de rezistenţă; optimizarea geometriei structurilor de rezistenţă prin analize cu elemente finite; evaluarea durabilităţii pieselor de maşini solicitate variabil; evaluarea integrităţii structurilor; studii de biomecanică.

Director centru:

Prof. dr. ing. Dan Mihai Constantinescu

Contact:

dan.constantinescu@upb.ro

http://www.resist.pub.ro

Centrul de Cercetare Inovare şi Transfer Tehnologic Pentru Robotică, Fabricaţie Digitală, Logistică Industrială şi Inginerie Medicală

Centrul de Cercetare Inovare şi Transfer Tehnologic pentru Robotică, Fabricaţie Digitală, Logistică Industrială şi Inginerie Medicală (CCITT-RFDLIIM) desfăşoară activităţi de cercetare, proiectare, dezvoltare de produse si tehnologii noi, inovare si transfer tehnologic, consultanţă şi pregătire a resurselor umane în următoarele domenii si pe urmatoarele directii majore de actiune: „Roboti Industriali si pentru Servicii”, „Sisteme de Productie Robotizate”, „Logistica Industriala”, „Fabricatie Digitala” si „Aplicatiile Roboticii in Inginerie Medicala”.

Director centru:

Prof.univ.dr.ing. Adrian Florin Nicolescu

Contact:

afnicolescu@yahoo.com

 

Centrul de Tehnologii Avansate - CTANM

Centrul de Tehnologii Avansate - CTANM este un centru de cercetare și instruire al Universității POLITEHNICA din București în care activează în principal cadre didactice și personal tehnic și administrativ din Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini.
Înființat în anul 1996, Centrul de Tehnologii Avansate - CTANM a fost implicat în realizarea a peste 100 de proiecte de cercetare dezvoltare cu finanțare publică  sau privată, naționale și internaționale.
CTANM activează în principal în domeniile:

  • Sisteme computerizate pentru achiziția de date, controlul și comanda echipamentelor și proceselor industriale, în colaborare cu companiile National Instruments, Quanser și Kinova;
  • Implementarea şi dezvoltarea sistemelor de învăţământ la distanţă în domeniul universitar şi vocaţional, trei dintre membrii colectivului fiind certificaţi ca net-traineri de Sheffield University (Marea Britanie). CTANM organizează şi deţine drepturile intelectuale pentru varianta în limba română a cursului Net-Trainer, dezvoltat de un consorţiu de zece ţări europene.

Director centru:

Prof.univ.dr.ing. Tom Savu

Contact:

savu@ctanm.pub.ro

 www.ctanm.pub.ro