Testarile lingvistice pentru studenti care vor participa la selectia ERASMUS din luna Martie si nu detin un atestat lingvistic, se vor organiza
miercuri 6 martie pe Moodle, după cum urmează: