Splaiul Independentei, 313 0214029302
Splaiul Independentei, 313 0214029302

ANUNȚ
privind cazările în
Universitatea Națională de Stiință și Tehnologie POLITEHNICA București,
Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică
Anul universitar 2023-2024

Începand cu anul universitar 2023 - 2024 studenții Facultății de Inginerie Industrială și Robotică cazati în anul anterior în căminul P18 vor beneficia de cazare într-unul din următoarele cămine:
P1 - Regie cămin 600 RON / lună + costul utilităților (dacă se depășește consumul normat pe cameră ),
P4 - Regie cămin 290 RON / luna sau 825 RON / 3 luni,
P20 - Regie cămin 450 RON/ lună sau 1275 RON / 3 luni,
P25 - Regie cămin 290 RON / luna sau 825 RON / 3 luni.

Ultima sesiune de repartizare în cămine este programata miercuri 25 Octombrie de la ora 14.00

Etape cazare

Etapa I - 21 septembrie 2023 cazarea în căminele P1 și P20

Până la această dată se vor primi solicitările pentru cazarea în căminele P1 și P20.

În data  de 21.09.2023, în ședința cu studenții senatori și asociațiile studențești, se vor repartiza studenții eligibili pentru acest cămin. Aceștia vor fi înștiințati de facultate.

Etapa a II-a – 27 septembrie – 1 octombrie 2023

În perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2023 va avea loc cazare efectivă în toate căminele universității conform calendarului stabilit de fiecare facultate în parte.

Studenții își vor ridica, de la facultate, repartițiile în cămin și contractele de cazare semnate, după ce au achitat regia de cămin. Cu ele se vor prezenta la administrațiile căminelor.

Studenții care din diferite motive nu și-au ridicat repartiția în cămin în etapele I și II vor pierde locurile de cazare. Locurile vor fi redistribuite de către comisiile de cazare de la nivelul facultăților în etapa a III-a.

Etapa a III-a

În această etapă pot fi cazați și studenții altor universități.

Repartizare 2023

15 Aprilie 2022 - 15 Iulie 2023

Cereri cazare

Completarea cererilor pe platforma studenti.pub.ro

(doar pentru studenții din anii 2 și 3 - licență)

15 Aprilie 2022 - 15 Iulie 2023

28 Septembrie 2023

Cazare Licență

Cazarea studenților din anul I - Licență

 Va rugam respectați  programarea pe grupe

29 Septembrie 2023

Cazare Licență

Cazarea studenților din anii II, III și IV - Licență

 Va rugam respectați  programarea pe grupe

29 Septembrie 2023

30 Septembrie 2023

Cazare Masterat

Repartizarea studenților din anii I și II - Masterat va avea loc de la ora 13.00

Căminele Facultății de Inginerie Industrială și Robotică

0
Camere de 4 locuri
Grad de ocupare84%
0
Camere de 2 locuri
Grad de ocupare79%