Splaiul Independentei, 313 0214029302
Splaiul Independentei, 313 0214029302

Simpozionul de
Inginerie Industrială și Robotică - SIIR

Sesiune științifică studențească

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică organizează, în perioada 10-11 Mai 2024, Simpozionul de Inginerie Industrială și Robotică, în cadrul căruia sunt prezentate rezultatele cercetării științifice studențești.
Evenimentul științific se adresează în principal studenților înscriși la programele universitare de licență și de masterat și oferă participanților prilejul de a disemina rezultatele preocupările în domeniul cercetării inginerești.
Lucrările premiate la fiecare secțiune vor fi publicate în “Revista de Inginerie Industrială si Robotică”.