Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării (MCID) lansează apel pentru selecția experților ce vor constitui Corpul de Experți pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare.

În vederea încadrării activităților ca fiind de cercetare- dezvoltare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare pune la dispoziția contribuabililor un corp de experți pentru efectuarea expertizelor în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare. Persoanele din Corpul de experți sunt înscrise în Registrul național al experților pentru expertizarea în vederea certificării activităților de cercetare-dezvoltare (REXCD).

În conformitate cu prevederile 
OMCID nr. 21578/14.10.2022, Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare (REXCD), se constituie pe domenii de cercetare-dezvoltare, corespunzător domeniilor și subdomeniilor din Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022—2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022, și cuprinde informații relevante privind membrii Corpului de experți.

Dosarele de candidatură se trimit către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în format electronic, la adresa de email:
 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în termen de 30 de zile de la data anunțului, cu respectarea termenelor stabilite, astfel:
01 noiembrie 2022, anunțul apelului;
05 decembrie 2022, termenul limită pentru depunerea dosarului;
06 decembrie - 20 decembrie 2022, evaluarea dosarelor de către CCCDI;
20 - 23 decembrie 2022, emiterea ordinului de constituire a corpului de experți.

Informații detaliate privind condițiile de eligibilitate și documentele necesare pot fi accesate la adresa:https://www.research.gov.ro/ro/articol/6029/cercetarii-inovarii-si-digitalizarii-lanseaza-apel-pentru-selec-ia-exper-ilor-ce-vor-constitui-corpul-de-exper-i-pentru-certificarea-activita-ii-de-cercetare-dezvoltare.