Comisie admitere

Cuantumul taxei de inmatriculare este de 50 Lei şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

Inmatricularea studentilor in anul I de studiu, conform listelor de mai jos, se va face luni, 22 septembrie 2014.

 

Program studiu (specializare)

Domeniu

Departament

1

Design industrial şi produse inovative

Inginerie industrială

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

2

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

3

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

4

Inginerie avansată asistată de calculator

5

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

Materiale suport tematica:

 

Inginerie şi management

6

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

7

Inginerie economică şi managementul afacerilor

 Materiale suport tematica:

8

Innovation and integrative technology (lb. engleză, cu taxa)

9

Conception integree des systemes technologiques (lb. franceză)

Inginerie industrială

Mașini și Sisteme de Producție

10

Concepţie şi management în productică

11

Managementul întreprinderilor industriale virtuale

12

Maşini şi sisteme de producţie

13

Echipamente pentru terapiii de recuperare

14

Logistică Industrială

15

Tehnologii si sisteme poligrafice

16

Robotică

Mecatronică şi robotică

17

Ingineria calităţii

Inginerie industrială

Tehnologia Materialelor și Sudare

18

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

19

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

20

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

21

Siguranţa şi integritatea structurilor

Inginerie mecanică

Rezistența materialelor

22

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Inginerie industrială

Teoria mecanismelor și roboților

23

Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

Inginerie şi management

24

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

Inginerie industrială 

25

Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic

Ştiinţele Educaţiei

Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane

26

Studii culturale europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

27

Comunicare managerială

Ştiinţele comunicării

28

Comunicare manageriala – Tehnici de instruire in mediul virtual

Ştiinţele comunicării